NAŠE STRÁNKY:       FARMAX           FARMAX ESHOP           FOLGRAVID
SVUS
JSME JEDNIČKA
SMLUVNÍ FARMACEUTICKÉ VÝROBĚ NA ČESKÉM TRHU
Nacházíte se zde: Domovská stránka / Nabízíme / Jištění jakosti

Jištění jakosti

Řízení jakosti ve SVUS Pharma a.s.

Cílem společnosti v oblasti jištění jakosti je vytváření podmínek pro zajištění trvale stabilní kvality všech produktů. Společnost uplatňuje systém jištění jakosti odpovídající požadavkům relevantních směrnic orgánů EU, zákona č. 79/1997 Sb. o léčivech a vyhlášky č. 411/2004 Sb., kterou se stanoví správná výrobní praxe a správná distribuční praxe. Systém je průběžně auditován a rozvíjen v závislosti na nových poznatcích v oboru, na aktualizaci legislativních požadavků i podle aktuálních potřeb společnosti, resp. jejích zákazníků. Odpovědnost za uplatnění systému jištění jakosti v činnosti jednotlivých útvarů společnosti je stanovena ve funkčních odpovědnostech příslušných manažerských funkcí.
Dodržování požadavků správné výrobní praxe je doloženo mezinárodně platným certifikátem GMP a je ověřováno pravidelnými inspekcemi Státního ústavu pro kontrolu léčiv.

SVUS Pharma a.s. je držitelem povolení k výrobě léčivých přípravků v rozsahu mj.:
  • primární balení tablet a tobolek
  • sekundární balení (balení přípravků dodaných v primárních obalech a/nebo změna vnějších obalů originálních balení léčiv včetně přípravků, obsahujících omamné a psychotropní látky podle zákona č. 167/1998 Sb. o návykových látkách)
Pro tyto účely disponuje společnost nezbytnými prostory (včetně čistých prostor třídy D) a technologickým vybavením (mj. dvě linky pro primární balení).
certifikát-1.strana-po kliknutí se zobrazí ve formátu PDF
certifikát-2.strana-po kliknutí se zobrazí ve formátu PDF
Glister Glister Glister